Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України

Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України

13.06.2019
pdf
Місце видання: Київ
Дата публікації: 2019
Кількість сторінок: 92
Тип ліцензії: All rights reserved.
Мова видання: українська
ISBN: 978-617-502-137-8

Дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» було виконано у 2018 – початку 2019 рр. за підтримки Heinrich Böll Foundation, Бюро Київ – Україна Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» з метою виявлення найбільш актуальних гендерних проблем у сфері працевлаштування в енергетичному секторі України та пошуку можливих шляхів їх вирішення для забезпечення сталого і соціально справедливого розвитку української енергетики. Партнерами дослідження виступили ГО «Жіночий енергетичний клуб України» та Офіс Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Автори та авторки:

1. Дячук Олександр Анатолійович1, канд. техн. наук, пров. наук. співр., керівник групи авторів;

2. Галустян Юлія Марсумівна1, канд. соціол. наук, стар. наук. співр., керівниця збору, oбробки та аналізу соціологічних даних;

3. Близнюк Вікторія Валеріївна1, канд. екон. наук, зав. відділу та ін.

1 Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

 

Наукова редакторка:

Ганна Герасименко, канд. екон. наук, пров. наук. співр. Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

Редакторка:

Оксана Алієва, координаторка програми «Зміни клімату та енергетична політика», Heinrich Böll Foundation, Бюро Київ — Україна.

Енергетичний сектор традиційно характеризується ґендерним дисбалансом, і найбільше ці тенденції простежуються в добувній промисловості. Особливості зайнятості населення на енергетичних підприємствах зумовлюють сприйняття цього виду економічної діяльності як традиційно «чоловічого»: чоловіки не лише переважають у складі зайнятих у секторі, а й посідають більшість керівних посад різного рівня. Саме у добувних галузях промисловості спостерігається й найбільший ґендерний розрив у рівні заробітної плати, який помітно перевищує середнє економічне значення.

Неврахування ґендерних факторів в енергетичній політиці призводить до неповного використання людського потенціалу зайнятого населення, недостатнього врахування потреб та інтересів жінок і чоловіків під час формування стратегій розвитку галузі. Міжнародний досвід доводить, що ґендерна рівність сприяє сталому розвиткові підприємств, підвищенню продуктивності праці, оптимізації управлінських процесів і розширенню використання інноваційних рішень[1]. Відповідно, ґендерні підходи потрібно впроваджувати до енергетичної політики та стратегій розвитку окремих підприємств. Першочергові зусилля слід спрямовувати на запобігання будь-яким проявам дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті управлінських рішень, сприяння гармонійному поєднанню професійних і сімейних обов’язків працівників і працівниць енергетичного сектора.

Результати дослідження можуть бути використано під час розробки ґендерних стратегій і програм в енергетиці. Вони становитимуть інтерес для підприємств енергетичного сектора, органів державного управління, освітніх закладів, правозахисних і наукових кіл, медіа, а також широкого загалу.

 

[1] Noland, M., Moran, Т., Kotschwar В. Is gender diversity profitable? Evidence from a global survey. Peterson Institute for International Economics, Washington, DC, 2016. 35 p.