Права, свободи і добробут селян на Прилуччині (Україна)

Місце проведення:

села та селища Прилуцького району Чернігівської області.

Дата:

червень-вересень 2009р.

Проект:

В результаті безгосподарського відношення до землі з боку нинішніх арендаторів-інвесторів на селі все частіше фіксується погіршення екології, порушення прав селян-власників. Законодавчо залишається неврегульованими більшість проблем. Отже селянам необхідно навчитися відстоювати свої права. Це можливо зробити через створення на селі ініціативних осередків-дорадчих комітетів,підпорядкованих районній сільськогосподарській дорадчій службі. Саме вона буде навчати їх представників та інших жителів села тому, як цивілізовано можна і треба представляти інтереси своєї громади.

Навчання та передача практичних навичок буде здійснено за наступними напрямками:

  • Органічне землеробство-шлях до екологічного оздоровлення території.
  • Юридичні аспекти складання договорів оренди на земельні паї.
  • Юридичний захист селян через консультування та створення кооперативів.

Дані напрямки діяльності будуть впроваджувати підготовлені громадською організацією спеціалісти-дорадники.

Організація:

ГО "Прилуцька районна сільськогосподарська дорадча служба" створена в 2008р. за ініціативою людей, які мають великий практичний досвід на керівних районних посадах ,фермерському русі, та усвідомлюють необхідність реформ на селі через децентралізацію влади.

За короткий час існування підготовлені досвідчені кадри для освітянської роботи з людьми та організації їх в різні структури для захисту своїх прав. Комплексний підхід до вирішення проблем селян знаходить все більшу підримку діяльності організіції в районі.

Контактна особа:

Швед Анатолій Вікторович. Тел.: 80973851017