Оголошено Конкурс малих грантів 2011!

Зображення видалено.

Андрій Макаренко

Конкурс малих грантів 2011 запрошує до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних та невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок до розвитку громадянського суспільства в Україні та взяти активну участь в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівні. 

Проекти, які будуть підтримані в 2011 році, мають бути в рамках наступних тематичних пріоритетів:

 • урбаністика (екологічна модернізація міської транспортної інфраструктури в Україні, сучасні концепції містобудування, громадський (публічний) простір в українському сучасному місті, мистецтво в урбаністичному ландшафті, участь громадян і громад в житті та розвитку міст в Україні)
 • права жінок (сексуальні та репродуктивні права, права жінок в контексті релігії/релігій, подолання сексизму)
 • права дискримінованих груп (права ЛГБТ, мігранток/-ів, етнічних та національних меншин; подолання дискримінації, стигми, обмеження доступу до ресурсів та ін.)

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів відповідатимуть таким вимогам:

 • тема проекту актуальна і суспільно значуща
 • проект передбачає конкретні результати, його мета чітко сформульована
 • проект має сталий вплив та розрахований на якомога ширшу цільову аудиторію (пряму та непряму)
 • проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом)
 • проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, гуманізм тощо)
 • проект передбачає співпрацю ініціатив з різних регіонів України
 • проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть в тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.

Типи проектів:

Фінансуються суспільно значущі проекти будь-якого формату, спрямовані на широку цільову аудиторію.

Обсяг гранту:

Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту (гранту) становить еквівалент 2.000 Євро.

Термін реалізації проекту: 

 • всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2011 року до 30 вересня 2011 року
 • заключні фінансовий та змістовний звіти, які виконано згідно до вимог Фонду, потрібно надіслати до 15 жовтня 2011 року до офісу Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві.

Умови підтримки проектів:

 • заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні
 • заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи у співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше 2 осіб), які не є членами даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект
 • підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України
 • участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах та хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій
 • кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2010
 • власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними
 • залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі із залученням зовнішніх експерток/-ів
 • кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці і погоджені з Фондом
 • кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.)
 • Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею
 • організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

Надсилання заявок:

 • формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: http://info.boell.org.ua/SG2011/ або
 • Формуляр-заявка www.info.boell.org.ua/SG2011/Small grants 2011 Antragsformular_ua.doc 
 • Оголошення про конкурс: www.info.boell.org.ua/SG2011/Small grants 2011 Ausschreibung_ua.pdf
 • Кошторис: www.info.boell.org.ua/SG2011/Small grants 2011 Kostenplanformular_ua.xls
 • проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами
 • проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами
 • поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants@boell.org.ua. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому та електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 15 березня 2011 року до Представництва Фонду в Києві.

Термін надсилання заявок:

УВАГА!!! МОЖЛИВІСТЬ ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ 2011 

ПРОДОВЖЕНО до 15 березня 2011 року!

Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві (03150 Київ, вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10).

Процедура відбору: 

 • відбір здійснює журі з представниць/-ків Фонду та залучених експерток/-ів
 • рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню
 • результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 03 травня 2011 року
 • журі обирає 10 проектів, координаторки/-ри яких будуть запрошені для участі у фінансовому тренінгу. Під час тренінгу будуть визначені до 6 організацій, проекти яких отримають підтримку Фондом.

Особливості надання грантів:

 • Умовою надання гранту є участь координаторки/-ра проекту та бухгалтерки/-ра організації в фінансовому тренінгу (середина травня 2011 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом ім. Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві. Підписання договору відбудеться під час фінансового тренінгу.
 • Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю.
 • Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією/ініціативною групою фінансового та змістовного звіту.

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:

 • Бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього)
 • Свідоцтво про реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації)
 • Перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом минулих трьох років
 • Звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування)
 • Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах

Контакти:

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля

вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10

03150 Київ

тел. (044) 390 7078

Електронна пошта: small.grants@boell.org.ua