Публічна подіумна дискусія "Державний устрій України: погляд у ідеальне майбутнє"

Андрій Макаренко

Час: 31 березня 2011, о 18.30

Місце: Київ, Будинок вчених, Біла зала, вул. Володимирська, 45-а

Своєрідною точкою відліку виникнення та існування будь якої сучасної держави можна вважати момент створення нею системи організації та функціонування владних інституцій, іншими словами, форми державного правління, яка втілює в собі природу й характер суспільно-політичних відносин та відображає внутрішній територіальний поділ країни. Від адекватності форми правління вимогам суспільства та цивілізаційним викликам часу залежить здатність держави до моделювання стратегії власного майбутнього та пристосування до динамічних умов оточуючого середовища.   

Здобувши незалежність у 1991 році, Україні знадобилося ще п’ять років щоб досягти цієї точки відліку, прийнявши власну Конституцію. Однак до цього часу їй так і не вдалося завершити фазу законодавчого оформлення власної системи правлячих відносин. Протягом 15 років в Україні триває процес комбінування різних моделей державного правління, при цьому в основі вибору цих моделей був і залишається персоніфікований інтерес тієї чи іншої домінуючої правлячої групи, який змінюється у залежності від ситуації. Практично всі законодавчі рішення у царині оптимізації державного правління були втіленням компромісів обмеженої кількості груп політико-економічного впливу, що змагалися за контроль над ключовими владними інституціями. У результаті цього державотворчі процеси в Україні перестали бути частиною реального соціально-економічного життя суспільства та поступово втратили логіку свого політичного розвитку.

Під час нашої чергової дискусії разом з нашими доповідачами і гостями ми спробуємо безвідносно до сучасних політичних умов поміркувати над тим,

  • Яка все-таки форма державного правління сприяла б інноваційній модернізації державного механізму в Україні?
  • Яким чином форма державного правління ідеальної України має забезпечити реальну участь громадян в управлінні державою?
  • Наскільки відповідає дійсності теза про детермінацію державного ладу в країні національним менталітетом її жителів? Чи коректно ставити механізм владних відносин у залежність від «історичної традиції» суспільства?  
  • Як має виглядати територіальна організація влади в Україні за наявних соціально-географічних та демографічних умов?
  • Які виборчі механізми мають забезпечити процес кооптації персонального складу органів державної влади?
  • Які суспільні групи мають і можуть вплинути на формування нової інституційної конструкції українського державного апарату? 

Цією дискусією представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні разом із інформаційно-аналітичним порталом «polit.ua» продовжує серію заходів в рамках проекту «Модернізація України: візія майбутнього». Цей футуристичний проект, який присвячений 20-тій річниці Незалежності України, спрямований на пошук ідеальної моделі України як держави. Під модернізацією ми розуміємо процес багаторівневого, системного та далекосяжного вдосконалення України відповідно до вимог сучасної епохи та імовірних викликів у майбутньому. При цьому модернізація не обмежується оновленням технічного оснащення та засобів виробництва, а поширюється головним чином на економічну, громадсько-політичну, екологічну, геополітичну, освітню та соціокультурну сфери. В Україні нажаль до сих пір не існує суспільного дискурсу щодо того, яку країну ми будуємо і в якій хотіли би жити. Цей проект є спробою започаткувати таку дискусію на платформі polit.ua.

В рамках проекту планується проведення регулярних щомісячних публічних дискусій по напрямках «Геополітика», «Освіта», «Енергетика/сталий розвиток/екологічна модернізація», «Суспільство», «Держава», «Економіка», «Національна ідентичність», які завершаться конференцією на початку вересня 2011 року, присвяченою до 20-річчя незалежності України.

Програма:

18.30 Реєстрація гостей

19.00 Привітання

Кирило Савін, керівник Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Київ

Юлія Каденко, керівниця проекту «Політ.ua», Київ

19.10 - 21.00 Подіумна дискусія

Ігор Коліушко, голова Центру політико-правових реформ, Київ

Ігор Шевченко, експерт з конституційного права

Модерація: Юрій Макаров, журналист, Київ

Дискусія відбуватиметься українською/російською мовами без синхронного перекладу.

Звертаємось до Вас з проханням підтвердити свою участь до 30.03.2011 року електронною поштою на адресу info@boell.org.ua. Телефон для довідок 044/390 7078.