25 років після Чорнобиля: перспективи розвитку атомної енергетики в Україні

 
 Вступ 

Перспективи розвитку енергетики - одна з найбільш актуальних проблем на порядку денному світового співтовариства. Відбувається перегляд базових орієнтирів у довгостроковому розвитку та формування нових моделей та стратегій.

Будучи найбільшою країною Європи (після Російської Федерації) і займаючи стратегічне географічне розташування, Україна не може бути  в стороні від глобальних трансформаційних процесів. До світових викликів, що постають перед людством, в Україні додаються ще й суто свої, специфічні. Надмірна зарегульованість, тотальна корупція, тарифи, що не покривають навіть собівартість – фактори, що обумовлюють зношення обладнання, великі втрати на всіх стадіях виробництва, транспортування, споживання всіх типів енергії, відсутність інвестицій, а значить й розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України. За 20 років незалежності Україна не ввела в експлуатацію жодного великого об’єкту електроенергетики побудованого «з нуля». Моральне та фізичне старіння основних генеруючи потужностей з кожним роком все більше загрожує стабільній роботі всієї Об’єднаної енергосистеми України (ОЕС). Найбільш катастрофічна ситуація склалася на теплоелектростанціях (ТЕС). Деструктивний характер також має величезна диспропорція між тарифами для побутового сектору та промисловості. Все це відповідним чином відбивається на вартості струму, який наразі навіть вище ніж у деяких країнах ЄС, що в кінцевому рахунку суттєво зменшує конкурентоздатність української експортної продукції на європейських ринках.

Проблеми в ПЕК, які накопичувались в Україні десятиліттями потребують негайного вирішення. Без радикального реформування ринку, демонополізації галузі, без створення умов для залучення інвестицій та тотального енергозбереження все народне господарство України опиниться на грані колапсу. Після вступу у Європейське енергетичне співтовариство країна взяла на себе певні зобов’язання по приведенню екологічних показників теплової генерації до європейського рівня. Незважаючи на те, що керівництво країни проголосило курс на реформування в тому числі енергетичної галузі, їх реальне проведення або затримується або доволі сумнівно з точки зору ефективності. Ефективне реформування ПЕК України це не питання вибору, це питання виживання.   

Усе дослідження Ви можете знайти у прикріпленому документі PDF даної статті.