Конкурс наукових робіт молодих дослідників історії України на тему: «Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам’ять, репрезентації»

Зображення видалено.

Міжнародна громадська організація "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні оголошує  Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих дослідників історії України на тему: «Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам’ять, репрезентації».

Мета конкурсу: залучення молодих дослідників історії до осмислення маловідомих сторінок історії України у роки Другої світової війни і (ре)конструювання пам'яті про неї через призму досвіду жінок. Безпосереднім змістом конкурсних робіт має стати аналіз різноманітних чинників (ідеологічних, політичних, прагматичних, культурних, етнічних та ін.), що вплинули на вибір жінки щодо власної позиції та ролі у кризовій ситуації війни, а також дослідження жіночих стратегій спротиву, виживання, пристосування та порятунку себе і ближніх, мотивів і форм колаборації, змін у системі цінностей та життєвих пріоритетів окремих жінок у екстремальних умовах війни, окупації, депортації, геноциду, примусової праці чи ув’язнення.

Відповідно до "Положення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих дослідників історії України" до участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники (віком до 35 років): студенти, магістри, аспіранти, кандидати наук, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, співробітники музеїв, краєзнавці та інші особи, зайняті науковою чи викладацькою діяльністю. Конкурсні роботи мають бути індивідуальними або колективними самостійними науковими дослідженнями історичного характеру, написаними авторами на основі опрацювання першоджерел (архівних, музейних, краєзнавчих матеріалів, у тому числі сімейних документів, даних усної історії), з коректним використанням наукової літератури. 

Результати конкурсу в будуть представлені на міжнародній науковій конференції «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні» (м. Київ, листопад 2013 р.) до участі в якій буде запрошено переможців конкурсу та авторів кращих наукових робіт. 

Конкурсні роботи надсилаються за адресою: МГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність», вул. Фрунзе, 15, м. Київ, МСП 04655.

Кінцевий термін представлення конкурсних робіт: 15 вересня 2013 року (за поштовим штемпелем відправлення).

Детальні умови конкурсу розміщені на Інтернет-сторінці МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" http://www.toleranz.org.ua/uk/component/content/article/41-projects/223-konkurszhinka2013

Контакти: (044) 462-50-11, (044) 462-48-22, e-mail: post@toleranz.org.ua.