Оголошено Конкурс малих грантів 2012

Зображення видалено.

Андрій Макаренко

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві запрошує взяти участь у шостому Конкурсі малих грантів 2012.

 
Конкурс малих грантів 2012 запрошує до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних та активних проектів зробити внесок до розвитку громадянського суспільства в Україні та взяти активну участь в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівні.
 
На відміну від попередніх років Конкурс малих грантів 2012 відбуватиметься децентралізовано, без окремого засідання журі, що приймало б рішення по всіх проектних заявках, без запрошення представниць організацій для остаточного відбору та без проведення фінансового тренінгу для організацій- партнерок.               
 
Рішення по кожній проектній заявці приймається окремо протягом 30 днів від дати надходження відповідної заявки та надсилається електронним повідомленням організації-заявниці.
 
Тематичні пріоритети для проектів Конкурсу малих грантів 2012:
 • Атомна енергетика без майбутнього (продовження терміну експлуатації існуючих реакторів в України, добудова двох нових реакторів на Хмельницькій АЕС, побудова Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильської АЕС, екологічні проблеми, що пов’язані із видобутком уранової руди в Україні);
 • Громадська активність у розвитку міста (участь громадян/-ок в управлінні містом, обмін та просування ідей альтернативної модернізації міського простору, пошук механізмів залучення громадських та культурних ініціатив до процесів планування та розвитку міста, соціальне мистецтво в урбаністичному ландшафті);
 • Репрезентація гендеру та жіночої історії в міському просторі;
 • Репродуктивні та сексуальні права жінок;
 • Права ЛГБТКІ (відкриті інформаційно-освітні та адвокаційні кампанії, видимість ЛГБТКІ-спільноти. ЛГБТКІ – лесбійки, геї, бісексуальні, трансгендерні, квір- та інтерсексуальні люди).

Перевага буде надана проектам, що відповідають таким вимогам: 

 • проекти подані від організацій/ ініціативних груп, які раніше не співпрацювали із Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні
 • проект передбачає конкретні результати, які  змінюють суспільні практики в Україні у  відповідності  до європейських цінностей
 • проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом)
 • проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, гуманізм тощо)
 • проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть у тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду. 

НЕ будуть підтримані такі проекти: 

 • благодійні проекти та акції
 • проекти, що передбачають заходи, які дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування
 • проекти, що мають на меті фінансування окремих винаходів, споруд та матеріальних об’єктів
 • написання дисертаційних (докторських) досліджень та видання авторських монографій та публікацій
 • медичні проекти, зокрема проекти, що спрямовані на лікування та профілактику захворювань (в тому числі ВІЛ/СНІД)
 • комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям
 • проекти, більше ніж 30% бюджету яких складають гонорари або придбання обладнання 

Типи проектів: 

 
Фінансуються суспільно значущі проекти, спрямовані на широку цільову аудиторію, як-от:
 • публікації
 • дослідницькі проекти з публічною презентацією результатів
 • просвітницькі заходи (семінари, конференції, круглі столи, форуми)
 • мистецькі проекти (фестивалі, культурні події)
 • публічні дискусійні заходи (подіумні дискусії, дебати)
 • будь-які інші креативні типи проектів 

Обсяг гранту: 

 
Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації  проекту (гранту) становить еквівалент 2.000 Євро. 
В 2012 році планується надання 5 малих грантів. 
 
Терміни реалізації проекту
 • проектні заявки приймаються до 15 липня 2012 року включно
 • всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 січня 2012 року до 15 жовтня 2012 року
 • заключні фінансовий та змістовний звіти, які виконано згідно з вимогами Фонду, потрібно надіслати до 30 жовтня 2012 року в офіс Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві  

Умови підтримки проектів:

 • заявки на  фінансування  приймаються від  громадських  (неприбуткових)  організацій, які  є  юридичними особами в Україні;
 • заявки на фінансування можуть  подавати незареєстровані ініціативні групи у співпраці з громадськими організаціями.  Ініціативними  групами вважаються  активні  громадянки/-ни (не менше 2 осіб), які не є членами даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект;
 • підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;
 • участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах та хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;
 • кожна організація може подавати тільки одну заявку;
 • власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними;
 • кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткування, за  виключенням обладнання,  яке  абсолютно необхідне  для  реалізації проекту. Заплановані  придбання повинні бути детально обґрунтовані в заявці і погоджені з Фондом;
 • кошти Фонду не можуть бути  використані  для інституціональної  підтримки організацій-заявниць (оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунальні послуги, комунікаційні витрати, які прямо не пов’язані з реалізацією проекту, та ін.);
 • Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею.

Надсилання заявок: 

 • формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: http://www.info.boell.org.ua/SG2012/
 • проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами;
 • заявки приймаються в електронній формі на адресу small.grants@ua.boell.org. У темі  повідомлення обов’язково  вказується  один з  п’ятьох  тематичних пріоритетів, до якого відноситься проект;
 • після 15 липня  2012 року  проекті  заявки до  розгляду  прийматись не  будуть; 
 • якщо ви не маєте можливості надіслати проектну заявку в електронній формі, можна надіслати її в паперовому вигляді поштою на адресу  Представництва Фонду (01034  Київ,  вул.Володимирська  18/2, оф.3),  надіслати  факсом або занести її особисто;
 • усі проектні заявки будуть розглянуто  протягом 30 днів з дня їх надходження;
 • про результати розгляду буде повідомлено організацію-заявницю.

 Особливості надання грантів: 

 • умовою надання гранту є укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві;
 • перший транш  фінансування  проекту (75%  асигнованої  суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю;
 • другий транш фінансування проекту (25% асигнованої  суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та  підтвердження  наданого організацією/ініціативною групою  фінансового та змістовного звіту.

Додатки, які обов’язково необхідно подати разом із проектною заявкою: 

 • бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього http://www.info.boell.org.ua/SG2012/);
 • свідоцтво про реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації);
 • перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом трьох минулих років;
 • звіт  про  фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній  формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування);
 • інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах.

Контакти: 

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні 
вул. Володимирська, 18/2, оф. 3 
01034 Київ 
тел. (044) 279 9858 
електронна пошта: small.grants@ua.boell.org