Гендерна політика Європейського Союзу в Україні

Гендерна політика Європейського Союзу в Україні

30.12.2013 by За редакцією Оксани Кисельової
Фонд імені Гайнріха Бьолля
pdf

Гендерна стратегія Європейського Союзу

В країнах-членах ЄС відбувся суттєвий прогрес щодо усунення гендерних нерівностей на законодавчому рівні, однак в повсякденному житті реалізація жінками і чоловіками своїх рівних прав все ще стикається з проблемами. Постійна низька представленість жінок у гілках влади, насильство проти жінок і т.ін. демонструють, що все ще має місце структурна гендерна нерівність. Для поліпшення ситуації Європейська Комісія вважає за необхідне інтеґрувати принцип гендерної рівності в стратегії, які мають прямий і непрямий вплив на життя жінок і чоловіків. Жіночі турботи, потреби, сподівання, так само, як і чоловічі, мають бути прийняти до уваги в процесі розробки і реалізації політики. В зв’язку з цим в1996 році Європейською Комісією був прийнятий підхід інтеґрації гендерних пріоритетів в політику (gender mainstreaming).

Паралельно до інтеґрації гендерних пріоритетів в політику забезпечення гендерної рівності вимагаєспецифічних заходів на користь жінок. В зв’язку з цим Європейська Комісія сформулювала Стратегію щодо забезпечення гендерної рівності в Європейському Союзі, яка об’єднує обидва підходи.

Гендерна стратегія Європейського Союзу, перш за все, окреслює ті сфери, в яких існує гендерна дискримінація та пропонує специфічні механізми для її усунення.

Далі читайте в PDF-додатку.

За редакцією Оксани Кисельової

підготовлена Інститутом ліберального суспільства на замовлення Фонду імені Гайнріха Бьолля

0 Коментарі

Додати новий коментар

Додати новий коментар