Гендер, сексуальність і влада: квіруючи нормативності. Матеріали Міжнародної конференції (Харків, 2-4 травня 2014 р.)

Гендер, сексуальність і влада: квіруючи нормативності. Матеріали Міжнародної конференції (Харків, 2-4 травня 2014 р.)

14.05.2014
Центр культурно-антропологічних студій, Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні
Місце видання: Київ
Дата публікації: 2014
Кількість сторінок: 40
Мова видання: українська

Матеріали  конференції  містять  анотації виступів на Міжнародній  конференції “Гендер, сексуальність і влада: квіруючи нормативності”, що відбулася 2-4 травня 2014 року в м. Харкові

Метою  конференції  є  обговорення  квір-теоретичних  досліджень,  які аналізують  нормативні  режими  гендеру  і  сексуальності,  а також  проблема-тизують  традиційні  теорії  сексуальності.  Квір-теорію  тут  скеровано  на  критичний аналіз імплікацій влади, знання і політик, через які створюються й оприроднюються “інші”.

Матеріали  будуть  цікаві  академічній  спільноті  зі  сфери  гуманітарних  і соціальних  знань  –  історія,  філософія,  етнологія, культурна  антропологія, культурологія, гендерні дослідження, соціологія тощо. 

 

Конференція «Гендер, сексуальність і влада: квіруючи нор­мативність» є завершальним акордом трирічного проекту, який об’єднав викладачок вишів та дослідниць з чотирнадцяти пост­радянських, північноамериканських країн та Європейського Со­юзу. Цією конференцією ми хочемо розширити наше співтовари­ство, започаткувати інтенсивнішу міжнародну академічну спів­працю в полі квір-теорії та критичних досліджень сексуальності.

Квір-теорія є дієвим засобом академічного аналізу та активізму, механізмом продукування критичних знань та розвитку со­ціальної чутливості. Обшир запропонованих на конференції тем показує різноманіття проблем, з якими здатна працювати квір-теорія. За допомогою її інструментів ми можемо вдаватися до ана­лізу не тільки сексуальності, ідентичності, гендеру чи статі, але й критично працювати з питанями нормативності, активізму, сім’ї, сексуальних політик і практик, любові, порнографії, проституції, репродукції, нео-лібералізму, споживання, анархізму, фемінізму, поп- та клубної культури, а також залучати інші соціальні виміри - раси, класу, віку, неповносправності тощо.

Квір-теорія в сукупності з іншими постструктуралістськими конструкціоністськими епістемологіями (критична теорія раси, постколоніальні студії) дає нам можливість виявляти і деконстру-ювати влади найтонших регістрів – тих, що зазвичай залишалися невидимими – а отже бути інструментом деконструкції, розвін­чання механізмів соціального вилучення, іншування та маргіна-лізації. Ось чому квір-теоретичні дослідження і дискусії можуть (і мусять) стати поштовхом для нових форм громадянського, мис­тецького, академічного активізму, нових суспільних практик, на­цілених на утвердження прав людини і соціальної справедливості. Окрім цього, критичні викладацькі філософії та стратегії (фемініс­тична та квір-педагогіки) будуть розпрацьовуватися в українських вишах, поступово змінюючи обличчя як вищої школи та академії, так і суспільства загалом.

Table of contents:

 • Марія Маєрчик, Ольга Плахотнік.Вступ
 • Maria Mayerchyk, Olga Plakhotnik.Introduction
 • Галина Зеленина. О «жидах и пидарасах»: инаковость на двоих
 • Тамара  Марценюк. Гетеронормативность  и  ЛГБТ  пары  в  Украине:  реально  ли  преодолеть  идеалы  традиционной  гетеросексуальной семьи? (К подиумной дискуссии «Гетеронормативность и семья в постсоветский реалиях»)
 • Леся Пагуліч, Льоша Ґоршков.Пострадянський ЛГБТ-активізм: аналітичний погляд на активістські стратегії (до подіумної дискусії)
 • Леся  Пагулич,  Леша  Горшков. Постсоветский  ЛГБТ-активизм: аналитический взгляд на активистские стратегии (к подиумной дискуссии)
 • Віталій Чернецький.Вєрка Сердючка: між дезідентификацією і менестрельством
 • Анна Шадрина.“Семейные ценности» против «семьи» Или о чем шутят женщины?”
 • Татьяна Щурко.Гетеронормативность в дискурсе о «беларуской семье»  (к  подиумной  дискуссии  «Гетеронормативность  и  семья  в постсоветский реалиях»)
 • Галина  Ярманова. Оккупай-педофіляй,  оккупай-геронтофіляй: нові  монстри,  уявні  загрози  та  оправдання  насильства  проти  гомо-сексуалів
 • Marusya  Bociurkiw. Is  Pride  is  the  New  Normal?  Warhol,  ShameCreativity, and Ukrainian Sex
 • Aspa  Chalkidou. Ethnographer  /  Pornographer:  a  Brief  Note  on Problematising the Slash ‘/’ During Conducting in Greece an Ethnography on BDSM Sexual Practices
 • Vitaly Chernetsky.Verka Serdiuchka: Between Disidentification and Minstrelsy
 • Nadiya Chushak.“Parada”: on Limits of Western Queer Terminologies in Post-Yugoslav Context
 • Sara Crawley.Queering the Disciplines: Unbinding Epistemologies and Methods for Sexuality Studies, Knowledge Production and Activism
 • Judith (Jack) Halberstam. Going  Gaga  and  Going  Wild  -  Gender, Sexuality, Anarchy
 • Nadzeya Husakouskaya. Becoming a Queer Researcher: Addressing Epistemological  and  Methodological  Challenges  in  Sexuality/Gender Research in non-Western Contexts (Lessons  to  Be  Learnt  from  South African Field)
 • Stevi Jackson. Critiquing  Heterosexuality:  Queer  Theory  and  Other Critical Perspectives
 • Alexander Kondakov. Queering the Queer: the Use of Queer Approach in Analysis of the Russian Protest Movement
 • Robert Kulpa.Critical (Queer) Epistemologies and the Geo-temporal ‘Central-Eastern Europe’ and the ‘West’
 • Anna Kurowicka.A Matter of Choice: the Politics of Choosing an (A) sexual Identity
 • Veronika Lapina. Moderate  Activism  within  the  Russian  LGBT Movement: Production of Normative Activist
 • Joanna Mizielińska.“Barren” Families Fight Back: Queering Heteronormative Intimacies in Poland
 • Agata Stasińska. How Does Love Work? – Love in Relational Practices and Sexual Politics in Poland
 • Katalin Turai. Narratives of Bisexual Experience as Queer Method

0 Коментарі

Додати новий коментар

Додати новий коментар