Конкурс малих грантів 2015

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві запрошує взяти участь у сьомому Конкурсі малих грантів 2015

Запрошуємо до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних і невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок у розвитку громадянського суспільства в Україні та долучитися до активної участі в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівнях.

Проекти, які будуть підтримані в 2015 році, мають бути в рамках наступних тематичних пріоритетів:

Громадська активність у розвитку міста 

 • Партисипативна урбаністика (participatory urbanism): сприяння участі громадян в управлінні містом та прийнятті рішень на місцевому рівні;
 • Розвиток та консолідація місцевих спільнот (community building): різноманітні культурні та соціальні проекти, які підсилюють місцеву ідентичність, зв'язок із спільнотою, та спонукають до спільних дій;
 • Інноваційні практики в сфері менеджменту міста;
 • Гендерні підходи до вивчення міста.

Історія

 • Орієнтовані на широку аудиторію проекти у напрямках: публічна, усна історія, історія повсякдення;
 • Репрезентація історії в медіа: дослідження і практика в Україні;
 • Історія феміністичних/протестних/лгбт рухів та спільнот.

Гендер, фемінізм та ЛГБТ

 • Популяризація гендерної тематики (включно з темами фемінізму, ЛГБТ) у мас-культурі та популярному дискурсі;
 • Формування позитивної видимості ЛГБТ-питань у суспільному дискурсі;
 • Феміністичні ініціативи, які відкрито артикулюють феміністичні цінності в різних сферах суспільного життя;

Боротьба зі зміною клімату

Просвітницькі проекти та організація спільної роботи представників місцевої влади і НГО, спрямовані на практичне запобігання зміні клімату у сфері:

 • зеленої енергетики,
 • зменшення викидів СО2,
 • переходу на кліматично дружню транспортну інфраструктуру.
 • підготовка до міжнародного переговорного процесу щодо підписання Пост-Кіотської угоди.

Енергоефективність та енергозбереження

Участь громадянського суспільства у роботі з владою та просвітницькі заходи у питаннях:

 • енергоефективності і енергозбереження в житлових та суспільних будівлях,
 • прозорого та ефективного використанн зеленого тарифу,
 • доступної відновлювальної енергетики,

Посилення взаємодії та підвищення професійного рівня організацій, що працюють над питаннями зеленої енергетики, створення проектів з поширення найкращих практик.

Особливо вітаються проекти, які поєднують в собі декілька пріоритетів.

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів відповідатимуть таким вимогам:

 • проекти від організацій/ ініціативних груп, які ще не мали досвіду співпраці із Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні;
 • проект передбачає конкретні результати, які змінюють суспільні практики в Україні у відповідності до європейських цінностей;
 • проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом);
 • проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, інтернаціоналізм, толерантність, гуманізм тощо);
 • проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть у тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.

Не будуть підтримані Фондом наступні проекти:

 • благодійні проекти та акції;
 • проекти, що передбачають заходи, які дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування;
 • написання дисертаційних (докторських) досліджень і видання авторських монографій та публікацій;
 • медичні проекти, зокрема проекти, що спрямовані на лікування та профілактику захворювань (у тому числі ВІЛ/СНІДу);
 • комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям;
 • проекти з розробки чи створення технічних ноу-хау та приладів;
 • проекти, більше ніж 30% бюджету яких складають гонорари та/або придбання обладнання.

Типи проектів:

Фінансуються суспільно значущі проекти, спрямовані на широку цільову аудиторію, як наприклад:

 • дослідницькі проекти з публічною презентацією результатів;
 • просвітницькі заходи (семінари, конференції, круглі столи, воркшопи, форуми тощо);
 • мистецькі проекти (фестивалі, культурні події);
 • публічні дискусійні заходи (подіумні дискусії, дебати тощо);
 • будь-які інші креативні типи проектів.

Обсяг гранту:

Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить 5000 гривень. У 2015 році планується надання до восьми малих грантів.

Термін реалізації проекту: 

 • всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2015 року до 30 жовтня 2015 року;
 • заключні фінансовий та змістовний звіти, виконано згідно з вимогами Фонду, потрібно надіслати до 15 листопада 2015 року до офісу Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля у Києві.

Умови підтримки проектів:

 • заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні;
 • заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи в співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше двох осіб), які не є членами/-кинями даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект.
 • підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;
 • участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах і хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;
 • кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2015;
 • власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними;
 • залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі з залученням зовнішніх експерток/-ів. Процедура відбору учасників/-ць має бути детально прописана в заявці;
 • кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання й іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці й погоджені з Фондом;
 • кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.);
 • Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею;
 • організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

Термін та процедура подачі заявок:

 • формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти серед матеріалів для завантажування в кінці сторінки.
 • проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами;
 • Документи потрібно надіслати в електронній формі на адресу small.grants@ua.boell.org. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 30 березня 2015 року до Представництва Фонду в Києві на вказану електронну адресу.

Процедура відбору: 

 • Відбір здійснює журі.
 • Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню. 
 • Результати відбору будуть повідомлені до 30 квітня 2015 року.
 • Журі обирає до 12 проектів, координаторки/-ри яких будуть запрошені для участі в другому етапі відбору, який проходитиме у формі очних презентацій проектів та фінансового тренінгу, що відбудуться у Києві. Після цього заходу будуть визначені до восьми організацій, проекти яких отримають підтримку Фонду. 

Особливості надання грантів: 

 • Умовою надання гранту є участь координаторки/-ра проекту та бухгалтерки/-ра організації у презентації проектів та фінансовому тренінгу (середина травня 2015 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом ім. Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві.
 • За результатами другого етапу будуть відібрані до 8 проектів, координатори/ки яких будуть повідомлені про це протягом тижня.
 • Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю.
 • Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією/ініціативною групою фінансового та змістовного звіту. 

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:

 1. Заявка подається у будь-якому текстовому або PDF форматі (див. формуляр для цього)
 2. Бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього) у форматі Excel або аналогічному.
 3. Свідоцтво про реєстрацію організації-заявниці (скан-копія).
 4. Перелік проектів, які було реалізовано організацією за минулі три роки, із зазначенням бюджетів проектів.
 5. Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах.

Контакти:

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
тел. (044) 279 9858
Електронна пошта: small.grants@ua.boell.org

Контактна особа: Ірина Танцюра

 

Матеріали для завантажування:

Зображення видалено.1. ОГОЛОШЕННЯ - КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТIВ 2015 (docx zip)

Зображення видалено.2. ЗАЯВКА - КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТIВ 2015 (doc zip)

Зображення видалено.3. БЮДЖЕТ - КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТIВ 2015 (xls zip)