Відновлювана енергетика: переваги для всіх

The Westmill solar and wind farm near Watchfield, Oxfordshire.

В Україні останнім часом часто виникають питання стосовно потенціалу розвитку відновлюваної енергетики. Ми і сумнівалися, питаючи, чи потрібна нам зелена енергетика взагалі, вагалися, чи є місце альтернативній енергетиці в Україні, намагалися зрозуміти, який існує економічний потенціал переходу на відновлювані джерела енергії (ВДЕ)?  Одностайна відповідь на це питання може бути отримана після аналізу того, як розвиток зелених джерел енергії вплине на нас особисто, і яку роль кожен і кожна з нас з нас можуть зіграти в цьому процесі.

Перш за все, варто зазначити, що підвищення частки відновлюваної енергетики в енергобалансі України - це ціль, необхідність досягнення якої усвідомлюється сьогодні на всіх рівнях, проте підходи до її реалізації відрізняються. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року ставить за мету досягнення частки ВДЕ на рівні 11%. Можна довго сперечатися, чи є цей показник занадто амбітним, чи, навпаки, легко досяжним для нас, але зрозуміло одне: сьогодні Україна має шанс обрати вектор розвитку, який включатиме зелену енергетичну трансформацію. Чому ж ми повинні не втратити цей шанс, та які переваги отримає кожен українець і кожна українка від розвитку відновлюваної енергетики та відмови від звичних застарілих моделей виробництва енергії?

Зі зростанням індустріального виробництва у світі збільшилася кількість викидів парникових газів, що стало причиною глобальних кліматичних змін. Для запобігання цьому у 1997 році було прийнято Кіотський протокол, набуття чинності якого тривало 8 років, що певним чином загальмувало реалізацію взятих державами зобов’язань. Не зважаючи на зусилля багатьох держав, їх виявилося все ж недостатньо для боротьби зі зміною клімату, тому в грудні 2015 року на черговій зустрічі Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Парижі було прийнято нову глобальну кліматичну угоду. Цього разу перед сторонами Паризької угоди стоїть завдання взяти на себе амбітні зобов’язання зі скорочення викидів парникових газів. Так, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, енергоефективність (40%) та відновлювальні джерела енергії (30%) відіграватимуть найважливішу роль у запобіганні підвищення глобальної температури більш ніж на 2°С і скорочення викидів вуглекислого газу.

Таким чином розвиток та використання ВДЕ є одним із інструментів протидії змінам клімату, які в іншому випадку торкнуться всіх за прогнозами науковців у недалекому майбутньому. Україну це явище не омине, адже вже сьогодні спостерігаються зміни у звичних підходах сільськогосподарського виробництва, викликані нестабільністю погодних паттернів, які також можуть спричинити ризики в галузі харчової безпеки. Крім цього, додатковим аргументом на користь ВДЕ є той факт, що міжнародний імідж України напряму пов'язаний з виконанням нею своїх міжнародних зобов’язань, в тому числі в частині зменшення викидів і забруднення довкілля. Підписавши та ратифікувавши однією з перших країн Паризьку угоду, Україна зобов'язалася відповідати високим стандартам та цілям з розвитку  відновлюваних джерел енергії.

Копаючи глибше, війна за традиційні обмежені джерела, наприклад, вугілля та нафту, вже спричинила низку конфліктів у світі, і Україна не є, на жаль, винятком. Спокуса отримати швидкий прибуток від володіння енергетичними ресурсами є однією з причин військових дій на Сході країни, де страждають звичайні люди, які стали заручниками ситуації. Розвиток відновлюваної енергетики веде до децентралізації постачання енергетичних ресурсів, тому ризик, що певна територія стане об’єктом потенційного вторгнення, значно зменшується.

Більш очевидними є низка переваг ВДЕ для довкілля: вони невичерпні, не порушують екологічного балансу планети, несуть незрівнянно менші ризики для навколишнього середовища, не продукують викиди парникових газів і інших шкідливих речовин, а отже є більш безпечними для здоров’я людей.  Але навіть цим переліком переваги відновлюваної енергетики не обмежуються. Соціальні здобутки є менш очевидними, але не менш ваговими. Більш ніж 700 млн. людей у світі живуть у крайній бідності. Якщо така цифра спантеличує, можна звернутися до іншого статистичного показника: 1.1 млрд. людей у світі – втричі більше за населення Сполучених Штатів Америки – живуть без електропостачання. Розвиток відновлюваної енергетики не тільки дозволяє скоротити прірву нерівності і надати більш справедливий доступ до енергетичних ресурсів, але й створює можливість економічного зростання та створення нових робочих місць.

За доповіддю Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (далі – IRENA) «Переваги відновлюваної енергетики: оцінка економічного ефекту» від 2016 року, економічні переваги ВДЕ є й досі недооціненими. Зростання долі відновлюваної енергетики вдвічі у світовому енергетичному балансі до 2030 року збільшить глобальний ВВП на 1,1 % (приблизно $1,3 трлн), добробут населення на 3,7%, а зайнятість у секторі відновлюваної енергетики – на щорічні 6%. За оцінками IRENA, сектор відновлюваної енергетики надав близько 7.7 млн. прямих і непрямих робочих місць, що на 18% більше, ніж у попередній рік. Минулий 2015 рік став рекордним за інвестиціями в «зелену» енергетику. Глобальне інвестування у відновлювану енергетику зросли на 5% (до $286 млрд.), що більш ніж у 6 разів перевищує 2004 рік. Для порівняння – глобальне інвестування в традиційні джерела енергії склало $130 млрд. Цікаво, що географія зростання інвестицій і працевлаштування у сфері альтернативних джерел енергії перемістилася до країн, що розвиваються: в 2015 році загальний об’єм «зелених» капіталовкладень в них вперше став вище, ніж у  розвинутих країнах. Перше місце за об’ємами інвестицій посів Китай - $103 млрд., що складає понад третину загального глобального інвестування. Серед країн, що розвиваються, не відстає й Індія - $10,2 млрд., що на 22% більше, ніж у 2014 році. Різкий злет інвестицій можна спостерігати в ПАР, Марокко, Чилі та Мексиці.

Отже, переваги відновлюваної енергетики варіюються від дотримання нами екологічних зобов’язань перед майбутніми поколіннями до соціально-економічних переваг, які дають поштовх для подальшого інноваційного розвитку без завдання шкоди навколишньому середовищу. Доступ до ВДЕ є цінністю для всього суспільства, зокрема для тієї її частини, де надійне енергопостачання може сприяти значному покращенню рівня життя та зростанню економіки. Таким чином, стимулювання розвитку відновлюваної енергетики є не тільки загальносвітовим і державним завданням, а набуває сенсу для кожного і кожної з нас, коли ми розуміємо, що можемо отримати взамін.

Оксана Алієва, Марина Ларіна