Стратегічна екологічна оцінка як інструмент партисипативної демократії

Фонд ім. Гайнріха Бьолля в Україні разом з проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», який впроваджує Федерація канадських  муніципалітетів, ініціював проведення Стратегічної екологічної оцінки стратегій розвитку трьох міст України, а саме міст Кременчук, Горішні Плавні (Полтавська область) і Хмільник (Вінницька область), в яких наразі триває процес розробки відповідних Стратегій розвитку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – оцінка ймовірного впливу на довкілля і здоров’я населення від впровадження стратегії/програми/плану розвитку з метою інтегрування результатів оцінки в процес прийняття рішень і запобігання погіршенню стану навколишнього середовища.

В кожному з міст буде чи вже сформована відповідна Робоча група з проведення Стратегічної екологічної оцінки, до складу яких увійшли представники/ці наукових установ, громадських організацій, міської влади, а також зацікавлених органів з питань охорони довкілля та охорони здоров’я. Учасники/ці Робочої груп з СЕО повинні будуть оцінити, чи може реалізація Стратегії розвитку призвести до негативних наслідків для довкілля і клімату в кожному з міст, та надати свої зауваження і рекомендації, щоб цьому завадити.

Стратегічна екологічна оцінка дозволяє залучити до процесу розробки Стратегій розвитку міст більше зацікавлених сторін, зробити його більш партисипативним і демократичним. Завдяки СЕО громадськість має можливість брати участь у прийнятті управлінських рішень з питань, що стосуються довкілля, а також отримати доступ до інформації про стан довкілля в містах і ключові екологічні проблеми.

24 лютого 2017 року відбулись перші засідання Робочих груп з СЕО в містах Кременчук і Горішні Плавні, наступне засідання відбудеться в місті Хмільник. В цілому робота триватиме протягом трьох-чотирьох місяців, в результаті чого будуть ухвалені довкільно-дружні Стратегії розвитку, розроблені за участі і з урахуванням думки громадськості.