Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі: погляд крізь призму прав людини

Публікація доступна тільки в електронній версії

Публікацію було видано для того, щоб створити умови для розгортання широкої суспільної дискусії щодо реальних економічних, екологічних та соціальних наслідків видобутку вугілля на Донбасі в умовах війни. Видання є підсумком дослідження, яке ґрунтується на інформації, зібраній під час моніторингової поїздки до контрольованих урядом України територій Луганської та Донецької областей, експертних інтерв’ю, а також на інформації, отриманій від органів державної влади та з відкритих джерел.

Аналіз зібраних матеріалів свідчить про численні порушення соціальних, трудових та екологічних прав, обмежені можливості реалізації мешкан/-ок та неінклюзивність економічних інститутів у регіоні. Автор/-ки звіту рекомендують комплекс заходів, спрямований на вирішення основних проблем, спричинених вугільною галуззю, та створення передумов для поступового переходу на відновлювані джерела енергії.

Дослідження було проведене Східноукраїнським центром громадських ініціатив у співпраці з партнерськими організаціями — учасниками Коаліції громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» за підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні.

Погляди, висловлені у цьому звіті, належать його автор/-кам і не обов’язково збігаються з позицією окремих організацій-членів Коаліції громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» та Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні.

Деталі публікації
Дата публікації
2017
Видавець
Арт Книга
Кількість сторінок
26
Ліцензія
Мова видання
Українська
ISBN / DOI
978-617-7242-28-3