Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 р.

Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 р.

Фото сонячної панелі, освітленої сонцем, та заголовок чорного кольору
24.10.2017 by О. Дячук, М. Чепелєв, Р. Подолець, Г. Трипольська та ін., ред. Ю. Огаренко та О. Алієва
Арт Книга
pdf
Місце видання: Київ
Дата публікації: 2017
Кількість сторінок: 88
Мова видання: Українська
ISBN: 978-617-7242-35-1

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні ініціювало проведення амбітного дослідження щодо можливості максимального переходу енергетичного сектору України на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) до 2050 року. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», яка є основним партнером у цій роботі, здійснила моделювання трьох сценаріїв розвитку енергосектору. Дослідження проводилися з використанням загальновідомих економіко-математичних моделей (моделі TIMES-Україна та обчислюваної моделі загальної рівноваги України), які на постійній основі використовуються ІЕП НАНУ.

Дослідження «Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року» виконано у 2016-2017 роках у співпраці з організаціями громадянського суспільства, органами державної влади, профільними асоціаціями та незалежними експертами. У роботі представлено результати моделювання базового та альтернативних сценаріїв розвитку енергетичного сектору України до 2050 року, а також продемонстровано, яким чином може бути досягнутий перехід від викопних видів палива до відновлюваних джерел енергії, та які економічні наслідки це матиме.