Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 р.

Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 р.

24.10.2017
pdf
Місце видання: Київ
Дата публікації: жовтень 2017
Кількість сторінок: 88
Мова видання: українська
ISBN: 978-617-7242-35-1

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні зініціювало проведення амбітного дослідження щодо можливості максимального переходу енергетичного сектору України на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) до 2050 року. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (ІЕП НАНУ), яка є основним партнером у цій роботі, здійснила моделювання трьох сценаріїв розвитку енергосектору. Дослідження проводилися з використанням загальновідомих економіко-математичних моделей (моделі TIMES-Україна та обчислюваної моделі загальної рівноваги України), які на постійній основі використовуються ІЕП НАНУ.

Дослідження «Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року» виконано у 2016-2017 роках у співпраці з організаціями громадянського суспільства, органами державної влади, профільними асоціаціями та незалежними експертами. В роботі представлено результати моделювання базового та альтернативних сценаріїв розвитку енергетичного сектору України до 2050 р., а також продемонстровано, яким чином може бути досягнутий перехід від викопних видів палива до відновлюваних джерел енергії, та які економічні наслідки це матиме.

Автор/ки звіту:

Олександр Дячук1, к. т. н, ст. н. с., керівник групи авторів (вступ, розділи: 1.3., 2.2., 2.4.-2.6, 3, 4.1., 5,7);

Максим Чепелєв2, к. е. н. (розділи: 2.1; 6);

Роман Подолець1, к.е.н., ст.н.с. (розділи: 2.1, 2.3, 4.2);

Галина Трипольська1, к. е. н., ст. н. с. (розділи: 1.2, 3.3., 4.1., 4.4.);

Віталій Венгер1, к. е. н., ст. н. с. (розділ 4.3); 

Тетяна Саприкіна1, м. н. с.  (розділи: 3.1, 3.2.);

Роман Юхимець1, н. с. (розділ 1.1.).

1Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

2Університет Пердью, США

 

Редакція: Юлія Огаренко, координаторка проекту з розробки сценаріїв розвитку енергетичного сектору України до 2050 року, та Оксана Алієва, координаторка програми «Зміни клімату і енергетична політика», Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні.

 

0 Коментарі

Додати новий коментар

Додати новий коментар