У м. Горішні Плавні планується екологічно-дружній розвиток

Фонд ім. Гайнріха Бьолля в Україні разом з проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», який впроваджує Федерація канадських  муніципалітетів, представили результати Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Стратегії розвитку м. Горішні Плавні на до 2028 року.

Процес розробки Стратегії розвитку м. Горішні Плавні розпочався ще на початку 2017 року, тоді ж було прийнято рішення про проведення СЕО цієї стратегії, з тим, щоб передбачити можливі негативні впливи від реалізації стратегії, запобігти їм і забезпечити екологічно-дружній розвиток міста, а також долучити як можна більше зацікавлених сторін до вибору майбутніх векторів розвитку.

Допомогти в цих процесах місту взялись Фонд ім. Гайнріха Бьолля в Україні та проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». Консультанти Геннадій Марушевський та Мар’яна Завійська допомагали у залученні зацікавлених сторін, ознайомили учасників і учасниць Робочої групи з методологією стратегічної екологічної оцінки, організовували збір даних та узагальнення пропозицій.

Зображення видалено.В результаті Робоча група з СЕО оцінила можливі негативні наслідки для довкілля від впровадження Стратегії розвитку м. Горішні Плавні до 2028 року і надала свої рекомендації щоб зробити її більш екологічно-дружньою. Ці результати зафіксовані у Звіті про СЕО Стратегії розвитку м. Горішні Плавні до 2028 р., який разом із самою Стратегією і Планом її реалізації були представлені на широкому засіданні 8 листопада 2017 року, та були передані на подальший розгляд до міської влади.

Згідно висновків СЕО, Стратегія розвитку міста Горішні Плавні базується на принципі збалансованого розвитку, оскільки стратегічні напрями розвитку міста, визначені в Стратегії, охоплюють економічну, екологічну й соціальну складові розвитку. Стратегія в цілому спрямована на зменшення техногенного впливу на довкілля, проте основним антропогенним чинником змін в місті залишається високий рівень розвитку підприємств гірничодобувної та металургійної промисловості. Реалізація Стратегії розвитку міста Горішні Плавні не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної ситуації в місті. З текстом Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку м. Горішні Плавні до 2028 року можна ознайомитись тут.

Подібна робота за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні та проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» також триває у двох інших містах: м. Кременчук (Полтавська область) та м. Хмільник (Вінницька область). Планується, що звіти про СЕО будуть презентовані в цих містах до кінця 2017 року.

Довідково: Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – оцінка ймовірного впливу на довкілля і здоров’я населення від впровадження стратегії/програми/плану розвитку з метою інтегрування результатів оцінки в процес прийняття рішень і запобігання погіршенню стану навколишнього середовища.

В кожному з  зазначених вище міст була сформована відповідна Робоча група з проведення Стратегічної екологічної оцінки, до складу яких увійшли представники/ці наукових установ, громадських організацій, міської влади, а також зацікавлених органів з питань охорони довкілля та охорони здоров’я. Учасники/ці Робочої груп з СЕО оцінили, чи може реалізація Стратегії розвитку призвести до негативних наслідків для довкілля і клімату в кожному з міст, та надали свої зауваження і рекомендації, щоб цьому завадити. Стратегічна екологічна оцінка дозволяє залучити до процесу розробки Стратегій розвитку міст більше зацікавлених сторін, зробити його більш партисипативним і демократичним. Завдяки СЕО громадськість має можливість брати участь у прийнятті управлінських рішень з питань, що стосуються довкілля, а також отримати доступ до інформації про стан довкілля в містах і ключові екологічні проблеми.