Зелена рамка, посередині на білому фоні намальовані руки, які складають разом пазл

Дослідження взаємодії громадського кліматичного руху та органів влади

У грудні — січні 2019–2020 рр. аналітичним центром CEDOS на замовлення Представництва Фонду ім. Г. Бьолля в Україні було проведено дослідження співпраці між громадським кліматичним рухом та органами влади для того, щоб визначити, як змінилися можливості участі громадянського суспільства у прийнятті рішень з питань, що стосуються зміни клімату, які найефективніші інструменти взаємодії та перешкоди на її шляху існують.

Дослідження проводилося шляхом онлайн-анкетування та глибинних інтерв’ю з представни/-цями громадського кліматичного руху та представни/-цями органів влади.

За допомогою онлайн-анкетування було зібрано відповіді 66 активіст/-ок громадського кліматичного руху та 18 представни/-ць органів влади. Також було проведено 10 глибинних інтерв’ю: 6 з активіст/-ками громадянського кліматичного руху та 4 з представни/-цями органів влади.

Інформація, надана у цій публікації, є узагальненням результатів соціологічного дослідження та їх інтерпретацією на думку авторів та авторок, що не обов’язково відображає офіційну позицію Фонду ім. Гайнріха Бьолля та Уряду Німеччини.

Product details
Date of Publication
2020
Publisher
Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні
Number of Pages
48
Licence