Дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» було виконано у 2018 — початку 2019 рр. Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за підтримки Фонду ім. Г. Бьолля для того, щоб виявити найбільш актуальні гендерні проблеми у сфері працевлаштування в енергетичному секторі України та знайти можливі шляхи їх вирішення для забезпечення сталого і соціально справедливого розвитку української енергетики. Партнерами дослідження виступили ГО «Жіночий енергетичний клуб України» та Апарат Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Енергетичний сектор традиційно характеризується гендерним дисбалансом, і найбільше ці тенденції простежуються в добувній промисловості. Особливості зайнятості населення на енергетичних підприємствах зумовлюють сприйняття цього виду економічної діяльності як традиційно «чоловічого»: чоловіки не лише переважають у складі зайнятих у секторі, а й посідають більшість керівних посад різного рівня. Саме у добувних галузях промисловості спостерігається й найбільший гендерний розрив у рівні заробітної плати, який помітно перевищує середнє економічне значення.

Неврахування гендерних факторів в енергетичній політиці призводить до неповного використання людського потенціалу зайнятого населення, недостатнього врахування потреб та інтересів жінок і чоловіків під час формування стратегій розвитку галузі. При впровадженні гендерного підходу до енергетичної політики та стратегій розвитку окремих підприємств, першочергові зусилля слід спрямовувати на запобігання будь-яким проявам дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті управлінських рішень, сприяння гармонійному поєднанню професійних і сімейних обов’язків працівників і працівниць енергетичного сектора.

Результати дослідження можуть бути використані під час розробки гендерних стратегій і програм в енергетиці. Вони становитимуть інтерес для підприємств енергетичного сектора, органів державного управління, освітніх закладів, правозахисних і наукових кіл, медіа, а також широкого загалу.

Як можна отримати друкований примірник?

Якщо ви — бібліотека, школа, університет, навчальний проєкт чи громадська організація, яка має бібліотеку, багатодітна родина або дитячий будинок сімейного типу,  напишіть нам на сторінку у Facebook, і дізнайтеся як отримати примірник (за наявності).

Коротку презентацію з основними даними дослідження можна завантажити за посиланням.

Ви також можете прочитати конспект з презентації дослідження та тематичну статтю Ганни Герасименко, наукової редакторки дослідження.

 
Деталі публікації
Дата публікації
2019
Видавець
"ВБ "АВАНПОСТ-ПРИМ"
Кількість сторінок
92
Ліцензія
Мова видання
українська
ISBN / DOI
978-617-502-137-8