Анонс міжнародної конференції «Мультикультурність. Гендер. Ідентичність. Квір-дослідження на пострадянському просторі»

Download Program conference_program_eng.docx

Завантажити Програму conference_program_ukr.docx

Пострадянському простору нині особливо властива мультикультурність, активні пошуки власної ідентичності, дискусії з гендерних питань та прагнення до гендерної рівності. Нове бачення цих проблематик задає напрям квір-досліджень. Їх можливості та особливості ще мало осмислені поміж загалом гендерного підходу, і є практично terra incognita в академічному середовищі пост-радянського простору.

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка не стоїть осторонь даного процесу та запрошує взяти участь у конференції, що збігається з відкриттям у його стінах першої в Україні магістерської програми «Гендерні студії», яка дасть новий поштовх для досліджень і впровадження гендерно-чутливого підходу в освіту, а також для привернення уваги до гендерних питань у суспільстві.

Конференція спрямована на:

  • (а) картографування дослідницького поля квір-досліджень на пострадянському просторі, (b) виявлення особливостей розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень в умовах посткомуністичних трансформацій та мультикультурному середовищі;

  • характеристику  особливостей трансформації гендерних ідентичностей та розвитку гендерних студій як інтеграційних процесів у міжнародному науковому просторі;

  • окреслення власного контенту квір-студій та контексту сучасних посткомуністичних суспільств;

  • обговорення трендів сучасної гендерної освіти та інтеграції результатів досліджень у процеси викладання та навчання

Основні теми конференції:

  • Квір-теорія та методологія квір-досліджень: пост-колоніальний вимір

  • Конструювання та репрезентація квір-ідентичностей

  • Влада та нормативність

  • Мультикультурність у вимірі гендерних ідентичностей

  • Інтеграція квір-досліджень в освітній процес

  • Квір-педагогіка та гендерно-чутлива педагогіка як підхід для викладання соціогуманітарних дисциплін у вищій школі

Робочі мови: українська, російська, англійська

Контактна особа: Ганна Довгопол, e-mail: anna.dovgopol@ua.boell.org